Več kot 30 let izkušenj naše strokovne ekipe na področju surovin in financ je leta 2006 rezultiralo v ustanovitvi podjetja Elementum d.o.o. in leta 2007 v ustanovitvi podjetja Elementum – Ag d.o.o. - vašega kompetentnega partnerja za naložbe (nakup in prodajo) fizičnega srebra, zlata in drugih plemenitih kovin. Od takrat je bilo po vsej Evropi ustanovljenih še pet neodvisnih podjetij Elementum. Med drugim v Švici, Nemčiji, na Hrvaškem, v Romuniji in na Portugalskem. Posledica tega je skupina Elementum. S 7 lastnimi produkti in več kot 50.000 strankami in organiziranimi 7 letnimi kongresi.