Iluzija in resničnost varčevanja

»Nehaj hraniti denar, porabi ga« (Die Welt 5. novembra 2014)

»Nizke obrestne mere: ljudje kopičijo vedno več gotovine« (FAZ 14. junija 2015)

 

V članku z naslovom Wie die EZB deutsche Sparer illusioniert (Kako ECB slepi nemške varčevalce) je nemška revija Wirtschaftwoche napisala 27. aprila 2015:

 

»Nizko obrestno mero občutijo predvsem varčevalci. Ali lahko strah varčevalcev izginja v zvezi z njihovimi pokojninskimi prihodki? Na žalost tega ne moremo reči. Tisti, ki samo gledajo na vrednosti sredstev, so podlegli iluziji vrednotenja, ki jo prinaša politika ničelne obrestne mere iz ECB. V resnici je politika centralne banke ustvarila revnejše namesto bogatejše varčevalce in lastnike premoženja, ki so se želeli zavarovati za svojo pokojninsko dobo, saj jemlje obresti na njihove prihranke.«

 

Kot je razvidno iz grafike, se zdi, da razvoj denarnih vrednosti v Nemčiji nenehno narašča v nebo. Najbolj zanimivo je, da imajo Nemci skoraj polovico (41%) svojih denarnih sredstev v gotovini in vlogah. Politika nizkih obrestnih mer ECB, ki v srednjem in dolgoročnem obdobju deluje inflacijsko, je usmerjena ravno na tista denarna sredstva, ki jih je prebivalstvo prihranilo. Skoraj 5 bilijonov evrov nemških denarnih sredstev predstavlja 44 odstotkov vseh sredstev v višini 11,3 bilijona evrov. Pomembna depreciacija denarnih vrednosti bo nemško prebivalstvo močno prizadela.

»Ni pomembno napovedati prihodnost, temveč da smo pripravljeni na njo.« (Perikles; grški državnik; 490-429 pr. N. Št.)

Dejansko se Nemci počasi, a zanesljivo začenjajo zavedati, da je denar na bančnih računih izgubljen posel. Stopnje inflacije so višje od obrestnih mer, kar se bo v naslednjih letih verjetno dramatično povečalo. V primerjavi z letom prej je samo 22% nemškega prebivalstva v letu 2015 želelo vložiti svoj denar na varčevalni račun, 23% pa jih želi vlagati v plemenite kovine (le 7% v letu 2014).

Zgornji grafikon še kaže, da so privlačne tudi nepremičnine in delnice. Vendar je treba upoštevati, da se ti trgi že več let povečujejo in da je tveganje popravka višje od plemenitih kovin, ki so dosegle dno; ali kot pravi Thorsten Schulte:

»Srebro: Lahko pade – Zrasti mora!«

Čim višji so dolgovi, več si želi inflacije, saj ta pojav avtomatične prihodnje depreciacije denarja prek trga zmanjšuje tudi breme dolga. Ker je bilančna vsota najetih ameriških dolgov praktično postala nepopravljiva, se lahko ukinejo dolgovi ali pa preprosto „die liebe Inflation“, medtem ko se ekonomsko-politični ukrepi izvajajo za izpolnitev želje.

 

»Čeprav Federal Reserve ni popolnoma pregleden, so pregledni učinki, ki jih imajo politični ukrepi Feda na vsakdanje ljudi. Mladi par je navdušen nad tem, da so obrestne mere na zgodovinskih padcih, zato vzame hipoteko, da bi kupil hišo, ki si jo je vedno želele. Ker pa Fed nadaljuje s tiskanjem denarja za zatiranje obrestnih mer, se cena hrane in ogrevanja začne povečevati. Stroški rastejo hitreje kot plače in se znajdejo v zaostanku za hipotekami in se sčasoma soočajo z zaprtjem.« (Ron Paulameriški politik in zdravnik)

 

Glede na novo študijo neprofitnega Nacionalnega inštituta za varnost upokojevanja marca 2015: 40 milijonov ameriških Američanov v delovni dobi nima lastnih prihrankov (45% ameriškega prebivalstva). Tisti, ki zbirajo prihranke za pokojnino, nimajo dovolj. Ameriška centralna banka Federal Reserve je v študiji o potrošniških financah iz leta 2013 ugotovila, da so družine s pokojninskimi računi v povprečju imele le 201.000 USD. Ker se je splošna pričakovana življenjska doba (1970: 78 let; 2011: 83 let) povečala kljub povečanju števila bolezni (zlasti debelosti, sladkorne bolezni, hipertenzije), je približno 201.000 USD za celo družino daleč od pokojnine. 


Texas Tech University in Morningstar Investment Management sta leta 2013 objavila študijo, v kateri sta ugotovila, da je ob upoštevanju zgodovinskih obrestnih povprečij verjetnost, da bo med pokojnino zmanjkalo denarja le 6% (ob predpostavki 30-letne pokojnine in ti 4 % Rule, ki pravi: "Ko vsako leto porabite 4% prihrankov, boste imeli približno 30 zlatih let."). Če izračunate z dejanskimi obrestnimi merami od januarja 2013, se verjetnost finančne napake poveča na 57%.

»Leta 1943 inflacija ni bila v interesu tistih, ki so nadzorovali državo. Danes je inflacija v luči dolgov v višini 18 trilijonov dolarjev in 200 trilijonov dolarjev neplačanih obveznosti bistvena za kontinuiteto vladajočega razreda. Leta 1943 je imela prednosti za reševanje vladajočega roka; zato so se na splošno spodbujale prihranke. Od 11. septembra dalje vlada obljublja in še naprej podpira porabo in povečuje dolgove, da bi rešila državo.« (James Quinn decembra 2014)


"Kdaj bo spet zelo drago?"


2. aprila 2015 je nemški časopis Die Zeit vprašal tri znane strokovnjake, zakaj se njihove napovedi o naraščajoči inflaciji še niso zgodile. Thorsten Polleit, glavni ekonomist pri Degussi, je odgovoril:

 

»Če se pojavi vodna cev, najprej kaplja v eno od kornernih hiš, potem v drugem kotu, na koncu pa zalije vse stene in stropi, in celotna hiša je mokra. Zelo podoben je tudi ekonomski vpliv na cene blaga pri povečanju ponudbe denarja: Prvič, cene se tu dvigujejo, potem pa se cene povišajo. Evropska centralna banka (ECB) je povečala ponudbo denarja v eurih (tako imenovani M1, tj. Denarna sredstva in kratkoročno razpoložljive bančne vloge) za neverjetnih 51% od začetka leta 2008 - čeprav se je gospodarska uspešnost v EU zmanjšala za 2% . Na drugi strani so se stroški življenja povečali le za 9%. Vendar to število ne kaže prave inflacije. Inflacija, ki jo je doslej zagotovila ECB, se v uradni statistiki ne pojavlja. Trije primeri: Od začetka leta 2008 so se cene stanovanj v Nemčiji povečale za 28%, nemška borza se je povečala za več kot 48%, cene za 10-letne nemške obveznice pa so narasle za 47%. Prej ali slej bo ta „inflacija cen blaga v zalogah“ („Bestandsgüterpreisinflation“) vključena tudi v cene življenjskih potrebščin. Vodna cev je že počila, mokrost še ni dosegla celotne hiše. ECB zagotavlja nevidno zasičenost denarja. Kupuje državne obveznice v velikem obsegu in zanj daje evre. To  mora biti zgodovinsko pozabljanje ali šašav ekonomist, da ne prizna, da to uničuje kupno moč evra.«

Thomas Mayer, nekdanji glavni ekonomist nemške banke in danes direktor raziskovalnega inštituta Flossbach von Storch, je odgovoril:

»Pred petimi leti sem napovedal 5-odstotno letno inflacijo v petih letih. Vendar pa banke niso zagotovile zadostnih posojil za zagotavljanje take inflacije. Centralne banke tudi niso uspele ustrezno pospešiti kreditne rasti, čeprav so se obrestne mere znižale na ravni, ki jih doslej še niso videli, in množično izposojali sredstva. Osrednje banke so dosegle, da so se cene sredstev povečale močneje, kot bi bile združljive z omejenim cikličnim okrevanjem. Namesto 5-odstotne inflacije cen življenjskih potrebščin, ki sem jo napovedal, se je lani v Nemčiji inflacija cen premoženja povečala za 5,4%. Razlog za mojo napoved je bil, da pričakujem, da bodo centralne banke sprejele vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečile propad dolga, ki je bil pretresen med finančno krizo. Inflacija cen življenjskih potrebščin lahko realno zmanjša vrednost neporavnanih dolgov in plačanih obresti. Nasprotno pa lahko inflacija cen premoženja podpira samo dolgove na visokih ravneh, saj jih bolje podpirajo višje vrednosti sredstev. To so dosegle centralne banke. Toda nevarnost še vedno obstaja. Ko cene premoženja padejo, se gora dolga še vedno lahko zruši. Da bi zmanjšale dejansko breme dolga, se centralne banke še naprej borijo za višjo inflacijo. Vendar pa inflacija deluje kot kečap: Vedno ga je več na krožniku, kot ga želimo…«

Michael Burda, profesor na Humboldt-Universität Berlin, je imel naslednji odgovor:

»Ekonomisti ne morejo napovedati vsega: Izogibajte se tistim, ki trdijo, da lahko napovejo: „kaj in kdaj“ Zanesljivo: inflacija bo prišla počasi in ko bo prišla, je ne bo lahko zatreti.«


"Izločitev gotovine kot ultima razmerja" - samo denar je kralj !?


Nemška revije Manager Magazin je v članku pojasnila, zakaj je tako pomembno za vlado, da postopoma odpravi denarni denar, v članku »Odpravljanje denarja kot razmerje Ultima« (»Bargeldverbot als Ultima Ratio«):

 

»Leta 2007 so se svetovni dolgovi povečali za skoraj 50 bilijonov ameriških dolarjev. Ta gora bi se že zrušila, če obrestne mere ne bi bile vse bolj znižane. Banke in centralne banke so storile vse, da bi dolžnikom pomagale nositi svoje breme. Na ta način stabilizirajo dolžniški stolp na dnu, vendar podpirajo hkratno gradnjo več etaž. Danes denar ne more biti dovolj poceni ... Potrebno je nadomestilo ponudbe in povpraševanja po kapitalu z zveznimi načrti za gospodarske spodbude in negativnimi obrestnimi merami. Slednje bi naredilo naložbe privlačnejše, kar je upanje. Posledično je bil Summers eden izmed prvih, ki je zahteval odpravo denarja. Samo to bi preprečilo varčevalcem, da bi se izognili lastni razlastitvi.«

Nemška revija Der Spiegel je 16. maja 2015 poročala o predpostavki ekonomista in "Wirtschaftsweisen", Petra Bofingerja, da prepovejo kovance in bankovce, saj gre za "anahronizem" (izven časa):

 

»Če teh [kovancev in bankovcev] ne bo več, bodo črni trgi za nezakonito zaposlitev in droge lahko izsušeni. Poleg tega bi centralne banke lažje uveljavile svoje monetarne politike. Profesor ekonomije, ki živi v Würzburgu, je od zvezne vlade zahteval, da na mednarodni ravni spodbuja ukinitev denarja ... Nekdanji ameriški finančni minister in ekonomist Larry Summers se je že izrekel za konec denarja. Prav tako ameriški ekonomist Kenneth Rogoff, ki tudi argumentira, da imajo obrestne mere centralnih bank manjši učinek, če banke in potrošniki hranijo gotovino, namesto da hranijo denar na račun. Vendar kritiki opozarjajo, da so takšne razprave zgolj odvračilne od resničnih problemov trenutne denarne politike.«


15. maja 2015 je časopis Neutrale Zeitung napisal:

»Danska želi pospešiti omejitev gotovine: z načrtovanim zakonom manjša podjetja, kot so bencinske črpalke, trgovci na drobno in restavracije, ne bi bila zakonito zavezana k sprejemu gotovine. Obstaja ena izjema: supermarketi morajo še naprej sprejemati bankovce. Vlada razlaga ta pristop z visokimi varnostnimi stroški, ki jih povzroča denarni promet. Stroški za štetje prihodkov, shranjevanje v trezorjih čez noč in prevzem s strani varnostnih podjetij niso več sprejemljivi za majhne trgovine. Omejevanje denarnih sredstev je del paketa reform, ki bi moralo spodbuditi nacionalno gospodarstvo, medtem ko ga še vedno potrebuje odobritev danskega parlamenta. Vendar se pričakuje, da bo predlog zakona brez težav ... S tem pristopom bo Danska sledila številnim državam, ki so že sprejele konkretne ukrepe proti uporabi gotovine: Francija je omejila svoje denarne razmere z novim zakonom, ki se začne to poletje. . Že precej časa Švedska vse bolj zmanjšuje gotovinske transakcije. V Grčiji se prav tako razpravlja o omejitvi v luči krize; npr. računi, ki presegajo 70 evrov, je treba plačati samo s čekom ali kreditno kartico. Od uvedbe nizkih obrestnih mer obstajajo številni pre-thinkers / masterminds ("Vordenker"), ki menijo, da je drastična omejitev denarja verjetna, vključno s Kennethom Rogoffom iz Harvardske univerze in Willemom Buiterjem, glavnim ekonomistom pri Citigroupu, ki zagovarja izdajanje le 5 dolarskih menic. Nemška banka Baader pričakuje tudi ukinitev gotovine. Centralne banke razpravljajo tudi o ukinitvi. Vendar UBS meni, da bo prepoved denarja težko. Zaenkrat še ni jasno, katere države bodo sledile temu zgledu in izvajale omejitve svobodne in zasebne rabe denarja s strani ljudi. Novembra novembra je švicarski nacionalni svet zavrnil vse zakone in predpise za boj proti pranju denarja z gotovino.«

 

»Ko se težko začne, močni delajo drastične ukrepe. 5. aprila 1933 je ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt podpisal izvršilno odredbo 6102, ki prepoveduje zasebno lastništvo zlata v ZDA z začetkom 1. maja 1933. Vsak, ki ima v lasti več kot 5 unč zlata, ga je moral izročiti zvezni zbirki. mestih. Odškodnina je bila majhna, še posebej, če upoštevamo posledično depreciacijo ameriškega dolarja v primerjavi z zlatom ... Danes je spet težka in resna. Kot da bi bilo potrebno dokazati, da se vlade in centralne banke po vsem svetu spopadajo z dolžniško krizo. Tukaj je: Odprava gotovine se zahteva odkrito. Zlato nima več nobene vloge v današnjem denarnem sistemu. Gotovina pa še vedno ponuja možnost pobega iz monetarnega sistema, ki ga večinoma nadzirajo banke.« (Manager Magazin dne 13. 5. 2015)


Gradbena sredstva


»Nikoli nisem razumel, zakaj se imenuje pohlep, da bi ohranil svoj denar, medtem ko ni pohlep, da bi prevzel denar drugih ljudi.« (Thomas Sowell; US Economist)

 

 

Nepravilna razdelitev nemških sredstev (po obdavčitvi) je razvidna iz grafa na levi:

• Približno 65% Nemcev ima v lasti manj kot 17.000 EUR.
• Približno 25% Nemcev ima več kot 100.000 EUR.
• Približno 10% Nemcev ima v lasti več kot 217.000 EUR.
• Približno 1% Nemcev ima v lasti več kot 817.000 EUR.


V kateri skupini se znajdete danes?
V kateri skupini želite biti v prihodnosti?

 

 

Razlog za naraščajočo revščino v Nemčiji ni le zaradi slabo plačanih delovnih mest, ampak predvsem zaradi izgube kupne moči evra zaradi inflacije.


Vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsakdo: Ali lahko moja letna povišanja plače sledijo povečanju življenjskih stroškov?

 

 

Zakaj bi morala graditi svoja lastna sredstva in bogastvo?

1. Ker veste, da ste sami odgovorni za svojo finančno varnost v prihodnosti.
2. Ker raje prevzemate odgovornost za sebe in svojo družino.
3. Ker boste svoje cilje lažje, hitreje in ceneje dosegli.
4. Ker je zaželen višji življenjski standard za sebe.
5. Ker vaša dejanska rast plač ne bo sledila povečanju življenjskih stroškov in s tem postajate vse bolj revni.
6. Ker se vsak dan počutite bolje, če živite brez finančnih strahov.
7. Elementum Deutschland vam ponuja zelo dober potencialni zaslužek kot svetovalec Echte Werte.


Optimizacija in zaščita sredstev


»Pravzaprav je precej perverzna: socialna država ne ustvarja socialne varnosti, ampak negotovosti, ker ni priporočljivo storiti preventive in prihraniti denarja, akumulirati glavnega vzglavnika, vendar se denar vzame od nas in neposredno dobi nekoga. drugače. To pomeni, da gremo stran od varčevanja, stran od investiranja in vseh pozitivnih učinkov, ki jih je mogoče povezati s takšnim - v bistvu stalno živimo na račun naslednjega.« (Prof. Dr. Christian Pieter Hoffmann, docent na Inštitutu za medicino in upravljanje pri Universität St. Gallen)

 

Danes govorimo o negativnih obrestnih merah, dejanskih izgubah in razlastitvi - zaradi politike nizkih obrestnih mer v večini držav po svetu, ki prinašajo realne negativne stopnje. Ta trend bi se moral šele začeti in pridobivati oporo v ne tako daljni prihodnosti.


Zakaj bi optimiziral in zaščitil svoja sredstva?

 

• Nominalne obrestne mere v bankah in zavarovalnicah so prenizke in so razlog za nastanek realne izgube. To pomeni, da ima vaša sredstva vedno manj kupne moči, kar bo imelo za posledico dramatičen izid, ko se bo inflacija povečala v prihodnosti (samoproglicirani cilj ECB in drugih centralnih bank po vsem svetu).


• Razmere na svetovnih finančnih trgih še nikoli niso bile tako slabe in nevarne kot danes - Trend: navzgor!


• Zato je bolje postati lastnik realnih vrednosti, namesto da bi bil upnik neporavnanih papirnih vrednosti.


• Tveganja premoženja je mogoče v največji možni meri zmanjšati z diverzifikacijo sredstev in vlaganjem v realne vrednosti.


• Zgodovinsko gledano je tako imenovana „pravilo s tremi besedami“ najvarnejša in najboljša naložbena strategija, ali kot je prof. Bocker povzel: „Edina naložbena strategija, ki v zadnjih stoletjih ni nikoli propadla.“

 

Priporočilo (glej intervju z prof. Dr. Bockerjem): Diverzifikacija vseh sredstev na 3 enake dele:
1.) 33% zlata / srebra
2.) 33% nepremičnin, lesa, nafte in plina
3.) 33% v lastniških vrednostnih papirjih, skladih in zalogah (v glavnem blago) in tudi v gotovini

 


Srebro: življenjsko zavarovanje v primeru smrti denarja


»Zakaj je vse v svobodi z odpravo gotovine« (Roland Tichy v Bild am Sonntag dne 8. junija 2015)

 

»Intervju z monetarnim profesorjem: Ljudje se morajo navaditi: gotovinska ukinitev zagotovo prihaja« (Focus Magazin 4. junija 2015)

 

»Zdaj je popoln nadzor? Zato je strah pred koncem denarja popolnoma upravičen« (Focus Magazin 3. junija 2015)


Bloomberg je le eden od mnogih vplivnih medijev, ki vse bolj spodbujajo negativno razpoloženje do gotovine; po članku »Smrt gotovine« 23. aprila 2015, ki obravnava ukinitev gotovinskega denarja:

 

»Zdaj prihaja zanimiv del. Obstajajo znaki inovacijske vojne glede negativnih obrestnih mer. Obstaja navdušenje ustvarjalnosti okoli načinov, kako spodbuditi obrestne mere globlje v negativno območje, po možnosti z odpravo denarja ali njegovo amortizacijo. In obstaja protislovje o tem, kako preprečiti, da bi stopnje postale bolj negativne, tako da denar postane še bolj osrednji in koristen, kot je zdaj. Ker se ta novi svet oblikuje, denar postane ključen ... kot kemoterapija, negativne obrestne mere so ostro zdravilo. To je zmeda, ko so ljudje plačani, da si izposojajo in so zadolženi za varčevanje. »Sčasoma postane tržno neravnovesje nevarno,« je 21. aprila pisala strankam glavni ekonomist G + Economics Lena Komileva. Na katero stran razprave, na katero padeš, verjetno prihaja do tega, koliko zaupate vladi. Na eni strani obstaja argument, da je denar postal tisto, kar se je John Maynard Keynes nekoč imenoval zlato: barbarski relikvija. Preprečuje monetarno politiko in olajšuje življenje kriminalcem in davčnim utajalcem ... Na drugi strani pa, če se bojite, da so centralne banke v vojni proti varčevalcem ali da bo vlada poskušala nadzorovati vaše finančne zadeve, je denar gotovina tvoja najboljša obramba. Odpeljati ga je "recept za revolucijo," pravi Cecchetti.«

 

V Franciji denarna plačila, ki presegajo 1.000 EUR (prej 3.000 EUR), niso več dovoljena, medtem ko je v tuji valuti več kot 1.000 EUR (prej 8.000 EUR) potrebna identifikacija z osebno izkaznico. V Italiji denarna plačila v višini več kot 1.000 EUR (prej 2.500 EUR) niso več dovoljena, medtem ko je bila v Španiji omejitev v Španiji znižana na 2.500 EUR. V Rusiji se lahko anonimna transakcija poravna samo v gotovini, ki ne presega 10.000 USD. Uradni razlogi: zatiranje terorizma in drugih kriminalnih dejavnosti.

 

Namesto kopičenja gotovine je priporočljivo spremeniti zgodovinsko najvarnejšo obliko denarja: Silver; pred morebitno popolno ukinitvijo gotovine in / ali pred inflacijo.

 

»Ekonomist Bofinger zahteva konec gotovine« (Spiegel dne 16. 5. 2015)

»Spor modrega« (Handelsblatt dne 18. maja 2015)
»Kdo prepove gotovino mora zahtevati popolno zakonito plačilno sredstvo ("Vollgeld")« (Manager Magazin dne 19. maja 2015)

»Sistem bolnega denarja« (Wirtschaftswoche dne 20. maja 2015)

 
Zaključek

Nemška TV postaja je marca 2015 predvajala film o reševanju evra. Če citiramo začetek 34. minute: "»Vsi ste nesposobni računati«, slišimo glasno, ki prihaja iz 43. nadstropja ECB. Victor Constancio, direktor ECB, je razmeroma odkrito izjavil: »Resnično razumem, da ljudje primerjajo. Obrestne mere za varčevanje so v letu 2007 pred krizo znašale 2,6%, zdaj pa 0,5%. Vendar je res tako: leta 2007, ko so bile stopnje varčevanja 2,6%, je bila inflacija tudi 2,6%. Resnično nič. Danes inflacija v Nemčiji znaša 0,5%, obresti za prihranke pa tudi 0,5%, kar pomeni, da je realna nič. Enako je kot pred krizo."

 

»Vse več bank ne plačuje več«, pravi Sigrid Herbst iz FMH Finanzberatung. Že od nekdaj se varčevalci ne bodo obogatili, če bodo parkirali denar na bančnih računih. Medtem številne banke sploh ne dajejo interesa za prihranke. »Nekaj bank je prenehalo nuditi dnevne ali fiksne obresti na prihranke,« pravi Herbst. Razlog: ECB. Handelsblatt povzel lepo se je 27. aprila 2015:

 

»Banke so postale manj odvisne od varčevanja strank in se ne trudijo več, ker dobivajo dovolj denarja prek Evropske centralne banke, ki s svojim programom nakupa obveznic črpa milijarde evrov na trg. Zato bi morali vlagatelji pogledati, kje lahko ohranijo svoj kapital v realnem smislu, torej po odbitku inflacije (trenutno 0,3%). Na splošno investitorji ne bi smeli investirati preveč denarja, ker dolgoročno ne moremo zgraditi sredstev s takšnimi donosi.«

S takimi donosi bo inflacija prinesla resnične izgube. S povečanjem inflacije bo čista izguba z denarnimi sredstvi dosegla dramatične razsežnosti. Ni čudno, da veliko denarja iz bančnih računov potuje na priljubljene delniške trge, kot sta Dow Jones, Nasdaq ali Dax, saj se zdi, da se narašča ad infinitum v nebo. Enako velja za trge obveznic.

 

Vendar pa je vedno več ljudi prepričanih, da je srebro trenutno boljši naložbeni in varčevalni produkt kot priljubljeni borzni trgi.

 

Poleg tega bi moralo biti vsakemu svetovljanu do sedaj jasno, da zahodni mediji z roko v roki z ministri in samozvanimi ekonomskimi strokovnjaki („Wirtschaftsweisen“) vse pogosteje govorijo o ukinitvi gotovine. Zaščitite se s fizičnim srebrom, in sicer zdaj (in ne, ko bo denar izginil in / ali se je cena spet povečala). In ko se odločite za srebro, vas prosimo, da to storite pravilno oziroma na enak učinkovit način, kot to počnejo veliki fantje in strokovnjaki (ključne besede: količinski popusti, skladiščenje, razpoložljivost, nadaljnja prodaja).

 

Eden največjih popustov, ki ga lahko izkoristite danes, je manipulacija obrestnih mer, valut in valutnih kovin (predvsem zlata / srebra). Ne bodite prestrašeni zaradi tega nepoštenega ravnanja, ampak nasprotno: Carpe diem! Izkoristite tako resnično primeren čas - prav tako kot to počnejo drugi. Vedno imejte v mislih besede profesorja Bockerja:

 

»Dolgoročno ni nič in nihče ni močnejši od trga. Če globlje potiskaš žogo pod vodo, višje bo poletela navzgor.«

 

»Nemci se zdijo tragični narod: trdo delajo, sprejemajo izgube plač, da bi zagotovili delovno mesto in izvoz, dobro zaslužili, prihranili veliko - vendar postajajo vse revnejši. To je rezultat, ko se zanašamo na vlado in politiko, ki na eni strani obljubljajo bogate socialne koristi, vendar na koncu dobavljajo le suhi kruh - v najboljšem primeru. (...) Narod z največjim gospodarstvom v Evropi se boji starejše revščine - čeprav nemško gospodarstvo drvi od uspeha do uspeha. Ampak brez posameznih Nemcev.« (Roland Tichy, glavni urednik, v Wirtschaftswoche dne 23. novembra 2013)


»Ko pogledam nemško zgodovino zadnjih sto let, ne vem, če bi se bolj bojila kriminalcev ali vlade.« (Ranga Yogeshwar v FAZ julija 2013)


»Bank of America & Merrill Lynch opozarja, da so trgi v» coni Twilight «in da je čas za več denarja in zlata.» (Bloomberg 18. maja 2015)

 

Celotna ekipa Elementuma okoli družinskih podjetij Pravice in Luitza je razvila resnično inovativen in edinstven načrt varčevanja, ki temelji na resničnih vrednotah, in ki ponuja celo vrsto popustov ne le velikim institucionalnim vlagateljem, ampak tudi manjšim zasebnih vlagateljev. Ekipa Elementuma, ki je že zastopana v 6 državah, bi vas z veseljem sprejela kot novega klienta Elementuma. Biti stranka Elementum predstavlja priložnost, da smo v izključnem stiku s kompetentno in simpatično skupino profesorja Bockerja in Thorstena Schulteja - da bi bili na vaši strani v času sodelovanja s srebrom. Kontaktiraj nas! Tukaj smo za vas.

Z veseljem bomo imeli priložnost, da se z vami osebno pogovorimo in analiziramo individualne potrebe vaše finančne prihodnosti. Pišite ali nas pokličite, da se dogovorimo za termin: Elementum d.o.o. in Elementum – Ag d.o.o., Poslovna cona A35, 4208 Šenčur, Slovenija, Telefon: +386 4 279 1990 in 080 59 2009, E-naslov: info@elementum.si, spletna stran www.elementum.si

Podjetje Elementum International AG je specializirano izključno za skladiščenje plemenitih kovin v Švici in zato ne ponuja nobenih nasvetov ali trgovanja s plemenitimi kovinami ali drugim blagom. Za nasvete o trgovanju s plemenitimi kovinami in kasnejšem skladiščenju v visokoregalnih obokih v St. Gotthard se obrnite na nacionalna podjetja Elementum.